Uddelinger

Det er fondsbestyrelsens ønske at fremme medicinstuderendes (eller tilsvarende) mulighed for at prøve kræfter med forskning. Vi ønsker at fremme, at forskere starter tidligt i karrieren, og bliver en del at et forskerteam med en stærk mentor/læremester. Forskere der når langt, starter ofte tidligt.

De indkomne ansøgninger bedømmes af fondens lægelige medlemmer, som blandt de bedst kvalificerede ansøgninger anbefaler at bevillige et antal skolarstipendier inden for fondens økonomiske rammer ved den årlige uddeling.

Uddelinger i 2024:

Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Afdeling
Professor, overlæge Henning Bundgaard
Maternal Hyperthyroidism and Cardiac Structure and Function in the Newborn.

Odense Universitetshospital, Hjertemedicinsk Afdeling
Professor, overlæge Axel Diederichsen
Importance of large vessel calcifications end the effect of vitamin K2 and D3 supplementation.

Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Hjertesygdomme
Professor, overlæge Hans Eiskjær
Ketone bodies as a strategy for improvement of myocardial mitochondrial respiratory function in Heart Transplantation.

Rigshospitalet, Afdeling for Blodsygdomme
Klinisk lektor, overlæge Andreas Glenthøj
Udvikling af en ny automatiseret metode til at måle miltfunktion.

Odense Universitetshospital, Øjenafdelingen
Professor, overlæge Jakob Grauslund
Primary Open-Angle Glaucoma as a Marker of Upcoming Cerebral Neurodegenerative Conditions: a 20-year Danish National Registry-based study.

Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Forskningsenhed
Professor, overlæge Ismail Gögenur
Betablokkers effekt på patientoplevet angst og udtrykket af gener associeret med spredning og tidlig tilbagefald af bugspytkirtelkræft.

Gentofte Hospital, Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme
Professor, overlæge Lene Heise Garvey
Allergi over for Piperacillin-Tazobactam. Hyppighed, krydsaktivitet og optimering af diagnostik.

Aarhus Universitetshospital, Forskningsenheden for Trombose og Hæmostase
Lektor, afdelingslæge Julia Brogaard Larsen
Blodpladefunktion som en ny diagnostisk markør ved sygdommen dissemineret intravaskulær koagulation.

Sjællands Universitetshospital, Dermatologisk Afdeling
Professor, overlæge Ditte Marie Saunte
Botox til behandling af patienter med hidrosadenitis suppurativa: et randomiseret dobbeltblindet placebo-kontrolleret studie.

Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Led- og Bindevævssygdomme
Lektor, speciallæge Anne Margrethe Troldborg
Unlocking the Secrets of Primary Sjögren’s Syndrome: Exploring KL-6 and Nailfold Videocapillaroscopy as Markers of Interstitial Lung Disease.

 

Uddelinger i 2023:

Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet
Afdelingslæge, lektor Ronan Martin Griffin Berg
Prognostisk værdi af lungeskintigrafi og udvidet lungefunktionsmåling på mortalitet efter lungetransplantation: Et retrospektivt enkelt-center studie.

Department of Emergency Medicine, Herlev Hospital
Professor, overlæge dr.med. Kasper Karmark Iversen
Cardiac structure and function in preschool children with decreased fractional shortening at birth.

Afdeling for Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitet
Professor, Ph.d. Claus Johansen
Sammenhæng mellem en mutation i ERAP2-genet (rs2248374) A/G, og et nedsat behandlingsrespons med et lægemiddel, der anvendes i psoriasisbehandling, nemlig IL-17A hæmmeren, secukinumab.

Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
Læge Tobias Freyberg
Effekt af elektroporation og immunterapi til patienter med metastatisk tyk- og endetarmskræft.

Psykiatrisk Center, Frederiksberg Hospital
Professor, overlæge Martin Balslev Jørgensen
Does myelin play a role in the pathophysiologi of depression.

Center for Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital
Professor, overlæge Filip Krag Knop
Oxytocins blodsukkerregulerende effekter og potentiale som forebyggende behandling af hypoglykæmi hos patienter med type 1-diabetes.

Steno Diabetes Center, Aarhus Universitets hospital
Centerdirektør, Post. Doc Tinne Laurberg
The prognostic impact of type 2 diabetes on malignant melanoma.

Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Ledende overlæge Anja Poulsen
Let the baby live – Mtoto kuishi visuri – Virtual Reality in Neonatal Resuscitation.