Velkommen til P. Carl Petersen Fond’s hjemmeside

P. Carl Petersens Fond er oprettet den 2. oktober 1928 af grosserer P. Carl Petersen og har til formål at yde økonomisk støtte til fremme af videnskabelige studier, undersøgelser og arbejder indenfor alle grene af lægevidenskaben – navnlig sådanne, der kan forventes at blive til gavn for syge eller tjene til forebyggelse af sygdom.

Det er fondsbestyrelsens ønske at fremme medicinstuderendes (eller tilsvarende) mulighed for at prøve kræfter med forskning. Vi ønsker at fremme, at forskere starter tidligt i karrieren, og bliver en del at et forskerteam med en stærk mentor/læremester. Forskere der når langt, starter ofte tidligt.

Fondsbestyrelsen forventer, at de midler, der er til rådighed, uddeles til et antal Skolarstipendier. Midlerne gives til fritagelse for rutinemæssige forpligtelser i forbindelse med planlægning og udførelse af klinisk forskning.

Mere information om fondets historie samt aktuelle retningslinjer for ansøgninger kan findes via menuen her på hjemmesiden.