P. Carl Petersens Fond

Grosserer P. Carl Petersen blev født i Landskrona i Sverige den 2. oktober 1863 af danske forældre.
Han voksede op under ganske beskedne kår. I en alder af 9 år mistede han sin far, og moderen flyttede til Flensborg, hvor P. Carl Petersen kom til at gå i skole, og hvorfra han tog sin præliminæreksamen. Som 15-årig kom han i købmandslære i Svendborg, og her fik han sine første erfaringer inden for handel – et erhverv han senere skulle komme til at beherske til fuldkommenhed.

Blev selvstændig i København

Efter læretiden og nogle år som kommis rejste han i 1888 til København for at etablere sig som selvstændig. Han forsøgte sig inden for flere brancher, men da han en dag fik afsluttet en lukrativ forretning på et parti kaffe, blev det udslagsgivende for hans valg af branche.

P. Carl Petersen var i 1896 medstifter af Nordisk Kaffe Kompagni, der med årene udviklede sig til en betydelig forretning og som lagde grunden til grosserer P. Carl Petersens formue og derigennem til hans velgørende aktiviteter.

Syg af tuberkulose

P. Carl Petersen blev i en ung alder ramt af tuberkulose, der nødvendiggjorde langvarige ophold på sanatorier i ind- og udland.Han tilbragte således lang tid på Vejlefjord Sanatorium, hvorfra han blev udskrevet som endeligt helbredt. I taknemmelighed herover oprettede han den 21. april 1915 Helbredelsesfondet, stiftet af grosserer P. Carl Petersen og hustru.

Dette fond havde til formål at yde rentefri lån til patienter på Vejlefjord Sanatorium. Tilbagebetaling – der var stipuleret som en æressag – fandt i vid udtrækning sted men skulle kun finde sted, såfremt låntager var blevet erklæret rask og var i stand til at tilbagebetale lånet. P. Carl Petersen var ikke tilhænger af at give direkte gaver men ønskede at yde hjælp til selvhjælp. I 1987 blev Helbredelsesfondet ophævet og aktiverne overført til Legatet P. Carl Petersens Kollegium. (https://www.pcarlpetersens.dk/)

På sin 65-års fødselsdag, den 2. oktober 1928 stiftede grosserer P. Carl Petersen et fond, der bar hans navn (P. Carl Petersens Fond) og som ifølge vedtægterne yder økonomisk støtte til fremme af videnskabelige studier, undersøgelser og arbejder indenfor alle grene af lægevidenskaben – navnlig sådanne, der kan forventes at blive til gavn for syge eller tjene til forebyggelse af sygdom.”

P. Carl Petersen, der var barnløs, døde den 22. februar 1945, 81 år gammel.