Bestyrelse:

Formand
Professor, centerchef, overlæge, ph.d.
Allan Linneberg

Næstformand
Professor, overlæge, dr. med.
Trine Hyrup Mogensen

Øvrige medlemmer

Professor, overlæge, ph.d.
Lone Graff Stensballe

Professor, overlæge, ph.d.
Jens Kjeldsen

Specialanklager, cand.jur.
Martin Kromann

 
Fondssekretær
Bent Hansen