Velkommen til P. Carl Petersen Fond’s hjemmeside

P. Carl Petersens Fond er oprettet den 2. oktober 1928 af grosserer P. Carl Petersen  og har til formål at yde økonomisk støtte til fremme af videnskabelige studier, undersøgelser og arbejder indenfor alle grene af lægevidenskaben – navnlig sådanne, der kan forventes at blive til gavn for syge eller tjene til forebyggelse af sygdom.

Jfr. menuen rummer hjemmesiden aktuelle informationer og vejledninger men også en historisk del, der fortæller lidt om baggrunden for fondet og dets stifter.

Ansøgninger udfærdiges på særlige skemaer og skal fremsendes sammen med bilag til Sekretariatet.

Ansøgningsskema og vejledning kan downloades via menuens ansøgningspunkter. Ansøgere, der måtte ønske at rekvirere ansøgningsskema og vejledning fra Sekretariatet, skal fremsende adresseret og frankeret svarkuvert til Sekretariatet med angivelse af, hvilken kategori der agtes søgt. Svarkuverten skal være til A4-format og være frankeret efter gældende posttakst.

Kontakt:

Adresse:

P. Carl Petersens Fond Sekretariatet Strandvejen 263 2920 Charlottenlund

Telefon: 2213 6172

E-mail:

Kontortid

Sekretariatet har åbent tirsdage mellem kl. 10.00 og kl. 12.00.

Privatlivspolitik