P Carl Petersen

Bestyrelse:

Formand
Professor, overlæge, dr.med.
Baron Ove B. Schaffalitzky de Muckadell
Medicinsk Gastroenterologisk Afd. S
Odense Universitetshospital
5000 Odense

Næstformand
Centerdirektør, professor, dr.med.
Bent Ottesen
Juliane Marie Centret 4074
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Professor, overlæge, dr. med.
Trine Hyrup Mogensen
Infektionsmedicinsk afd.
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8210 Århus N

Professor, overlæge, dr. med.
Torben Jørgensen
Center for forebyggende sundhed
Glostrup Hospital
Glostrup Ringvej 29-67
2600 Glostrup

Manager,cand.jur.
Martin Kromann
Dronningens Tværgade 22, 4.tv
1302 København K.


Fondssekretær Bent Erik Hansen

Kontakt:

Adresse:

P. Carl Petersens Fond Sekretariatet Strandvejen 263 2920 Charlottenlund

Telefon: 2213 6172

E-mail:

Kontortid

Sekretariatet har åbent tirsdage mellem kl. 10.00 og kl. 12.00.

Privatlivspolitik