P Carl Petersen

Retningslinier for uddeling:

Hvad støtter fonden?

Det er fondsbestyrelsens ønske at fremme medicinstuderendes (eller tilsvarende) mulighed for at prøve kræfter med forskning. Vi ønsker at fremme, at forskere starter tidligt i karrieren, og bliver en del at et forskerteam med en stærk mentor/læremester. Forskere der når langt, starter tidligt.

Fondsbestyrelsen forventer, at de midler, der er til rådighed, uddeles til et antal Skolarstipendier. Midlerne gives til fritagelse for rutinemæssige forpligtelser i forbindelse med planlægning og udførelse af klinisk forskning.

For at komme i betragtning sendes ansøgninger m/ bilag i én samlet fil vedhæftet en e-mail til fondets e-mail adresse: pcarlpetersen263@gmail.com.
Ansøgninger kan også sendes med almindelig post eller afleveres på adressen Strandvejen 263, 2920 Charlottenlund.

Ansøgninger skal være Sekretariatet i hænde den 31. januar i ansøgningsåret, senest kl. 12.00.  

Vedr. Scholarstipendier:

Stipendierne er bestemt for lægestuderende (eller lignende), der - under vejledning og på fuld tid - ønsker at arbejde med en videnskabelig opgave. Stipendier søges af vejleder til et konkret projekt. For studerende, der frameldes studiet og ikke modtager SU, er stipendiebeløbene p.t. på DKK 10.000 pr. måned og tildeles normalt for 1 år. I særlige tilfælde kan stipendium tildeles for en kortere periode, dog mindst 6 måneder.

For hele perioden kan tillige – efter ansøgning – ydes indtil DKK 15.000 til forskningsomkostninger, der ikke dækkes på anden måde. For kortere perioder end 12 måneder reduceres beløbet forholdsmæssigt.

Andre Legater:

Der forventes alene uddelt midler til de forannævnte formål.

FONDSBESTYRELSEN

Kontakt:

Adresse:

P. Carl Petersens Fond Sekretariatet Strandvejen 263 2920 Charlottenlund

Telefon: 2213 6172

E-mail:

Kontortid

Sekretariatet har åbent tirsdage mellem kl. 10.00 og kl. 12.00.

Privatlivspolitik